Ga naar hoofdinhoud

Ervaringsleer: wat is het en voor wie is het geschikt?

Ervaringsleer

Ervaringsleer is nog lang niet zo bekend als het zou moeten zijn. Zonde! Want met deze bewezen methode die we bij Team-Focus inzetten, boeken we duurzame en blijvende groei. We zeggen niet voor niets: ben jij klaar voor jouw laatste training ooit?

Wat is Ervaringsleer?

Ervaringsleer is een methode om duurzaam te ontwikkelen en te groeien. Met Ervaringsleer breng je processen op gang die inhoudelijk lijken op de inhoud van het werk of het ondernemerschap. Het mooie aan ervaringsleren is dat verder alles real-time gebeurt, wat ook tussen mensen op de werkvloer kan spelen. Hard werken, overleg, irritatie, initiatief nemen, frustratie, succes, plezier, conflicten… alles komt aan bod.

Dat betekent dat veronderstellingen boven tafel komen. Vaak zijn die tot dan toe niet uitgesproken. Aan de ene kant zijn dat veronderstellingen over samenwerken en over elkaars gedrag. Aan de andere kant zijn dat veronderstellingen over het organisatiedoel. Die veronderstellingen hebben veel meer invloed op hoe je met elkaar werkt, hoe je je in het team gedraagt en wat je bereikt, dan de waarden die in missie en visie zijn vastgelegd.

Door elkaar tijdens Ervaringsleer te verkennen en meteen ander gedrag uit te proberen, werk je samen naar het gewenste resultaat.

Hoe ziet Ervaringsleer eruit?

Concreet ziet een dag Ervaringsleren er als volgt uit: je gaat samen met je team naar een buitenlocatie. Daar doe je door de trainer aangereikte opdrachten. Dat gaat van schijnbaar simpele opdrachten tot complexe samenwerkingsopdrachten. Deze zijn uitdagend; op mentaal vlak en vaak ook op fysiek vlak.

Aan de hand van die opdrachten ga je het gesprek met elkaar aan, indien nodig met sturing door vragen van de trainer. De opdrachten zijn het middel om tot de kern te komen.

Sleutelelementen van Ervaringsleer

 • Doelen stellen
  Individueel en groepsgericht, waardecontract
 • Vertrouwen opbouwen
  Groeiproces van een groep.
 • Uitdaging en stress
  Uitdagende activiteiten waarin risico's worden aangeboden en gedwongen worden door de stress om dingen anders te doen. En weten dat je altijd een keuze hebt: Challenge by choice.
 • Probleem oplossen
  Duidelijk begin en einde van een opdracht waarin een probleem opgelost moet worden.
 • Plezier
  Leren gaat ten slotte het beste als het leuk is.
 • Piekervaringen
  Tot dusverre geleerde vaardigheden in praktijk brengen.
 • Complimenteren en belonen

Een continu proces

Ervaringsleer is in zichzelf een proces van continu leren. De basis is ieders persoonlijke referentiekader. Vaak zijn we ons niet bewust van die kaders. Tijdens het ervaringsleren wordt er aanbod gecreëerd, dat aansluit bij datgene wat er speelt in de groep.

Aan de hand van de inzichten tijdens de gespreksmomenten én de daadwerkelijke actie kun je als deelnemer actief aan de slag om te experimenten. De faciliterend trainer maakt dit mogelijk met de juiste opdrachten en ruimte. Als deelnemer ben je bewust bezig in de actie, in het actieve experiment, wat direct concrete ervaringen oplevert. Leren door ervaren dus!

Zonder oordeel reflecteren

Tot slot is die lering niet compleet zonder te reflecteren op die ervaringen. Wat is de betekenis van deze ervaring? Wat betekent dat in de dagdagelijkse praktijk?

Reflecteren is iets anders dan evalueren. Bij evalueren kijken we naar wat er goed ging en wat er beter kan. Bij deze reflectie kijk je terug zonder oordeel. Wat is er feitelijk gebeurd? Wat is de essentie?

Samen als groep én met hulp van de faciliterend trainer ben je zo in staat je bewustzijn te vergroten.


Waarom zetten we Ervaringsleer in?

Ervaringsleer wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelingsprocessen bij individuen en groepen in gang te zetten. Ervaringsleren is een ijzersterke trainingsmethodiek voor bedrijven en personen die willen veranderen en het beste uit zichzelf willen halen. Bij Team-Focus zijn we er stellig van overtuigd dat ervaren leidt tot nieuwe inzichten. Lees hier meer over Team-Focus.

De grondleggers van het Ervaringsleren (William James, Kurt Hahn en John Dewey) gaan ervan uit dat leren en gedragsveranderingen het resultaat zijn van directe ervaringen. Team-Focus omschrijft de methodiek Ervaringsleren als: “Het faciliteren van processen waarbij deelnemers geprikkeld worden om buiten hun comfortzone te komen en op basis van directe ervaringen te reflecteren op eigen gedrag, waardoor er een optimaal leerrendement kan worden behaald en verantwoordelijk gedrag wordt verduurzaamd.”

Ervaringsleer is dan ook geen methode om gedrag te veranderen, maar het zorgt voor aanscherping van de attitude. Het is een bewustwordingsproces waarbij je jouw gedrag en dat van de groep onder de loep neemt. Dit resulteert in een hoger bewustzijn en zodoende maak je zelf de keuze om er iets mee te doen of niet.

Voor wie is Ervaringsleer geschikt?

Ervaringsleer is geschikt voor iedereen die persoonlijk of in teamverband duurzaam wil groeien. Voor mensen die een kant-en-klare oplossing verwachten, is Ervaringsleer geen oplossing. Het proces is niet altijd even makkelijk.

Sterker nog: het kan behoorlijk pittig worden, maar daar staat ongekende groei tegenover. En die groei kan volgens ons niet bereikt worden zonder door hete vuren te gaan.

Waar kan ik meer lezen over Ervaringsleer?

Wil je verder lezen? Lees hier een aantal van onze meest gelezen blogs:

Samenvatting

Met andere woorden: Ervaringsleer is doen! Doen is de beste manier van denken. Dus improviseer, vraag, struikel, reflecteer en doorbreek daardoor je gewoontes en vaste overtuigingen.

Bekijk ten slotte hier alle opleidingen om zelf expert op het gebied van Ervaringsleer te worden:

Wil je aan de slag met een opleiding, maar weet je niet welke? Neem contact met ons op voor een advies op maat. Bel Dennis 06-28562639 of Jean-Paul 06-46621607 of mail naar [email protected].