Ga naar hoofdinhoud

Ervaringsleer programma’s: merken collega’s er iets van?

Blog JP

Onderzoek

In 2013 heeft er een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de veranderingen in gedrag en houding in de werkomgeving, na het volgen van een ervaringsleer programma (Experiential Leadership Development Activities) van zes tot tien dagen. Het programma werd gegeven door het New Zealand Army Leadership Centre. Na vier maanden werd aan de deelnemers en aan de collega’s van de deelnemers gevraagd om hun waarnemingen te delen.

Resultaten

Uit deze observaties kwamen de volgende resultaten naar voren:

  • 97% van de deelnemers nam verbeteringen waar in eigen houding en/of gedrag. Waarbij de belangrijkste veranderingen het omgaan met uitdagingen, toegenomen begrip voor andere en het hebben van een meer positieve houding waren;
  • 87% van de collega’s nam verbeteringen waar bij de deelnemers op dezelfde gebieden.

Dit onderzoek geeft het positieve effect weer dat Ervaringleer programma’s hebben op de intra- en interpersoonlijke vaardigheden in de werkomgeving. Tevens ondersteund dit onderzoek hetgeen wij iedere keer opnieuw weer waarnemen bij de mensen die deelnemen aan onze teamprogramma’s of de opleiding Ervaringsleren.

Jean-Paul Stijnen