male127

“Change will not come if we wait for some other person or other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.” Barrack Obama

Cultuur is de belangrijkste barrière voor organisatieverandering. Tegelijkertijd is het een fundamentele voorwaarde voor verandering van de organisatie. Keer op keer blijkt de menselijke factor de kritische succesfactor te zijn, die bepalend is voor het slagen of mislukken van veranderingen. Uiteindelijk wordt het resultaat van veranderingen bepaald door de mate waarin ze door mensen worden geaccepteerd en gedragen.

Cultuur traject

Bij gedrag en acceptatie speelt voorbeeld gedrag van de leidinggevende en het managementteam een doorslaggevende rol. Kenmerkend voor de positie van managers bij verandering is dat zij moeten omgaan met de gevoelens en reacties van hun teamleden, maar ook met hun eigen gevoelens en reacties. In een Team-Focus Cultuurtraject gaan we daarom graag eerst met de leidinggevenden en vervolgens met de teams aan de slag.

Waar gaan we samen aan werken?

In het Team-Focus Cultuurtraject draait het om bewustwording van de attitude met betrekking tot veranderingen binnen de organisatie. Verder kunnen zaken als samenwerken, verantwoordelijk gedrag, doelen stellen en vertrouwen aan bod komen. Uitgangspunt bij onze aanpak is kijken naar wat wel werkt, in plaats van kijken naar de problemen. Positief, waarderend begeleiden, organiseren en veranderen, dat is wat we doen.

Op welke manier?

Om te komen tot het meest optimale cultuurtraject gaan we in gesprek met de opdrachtgever. Gezamenlijk gaan we bespreken hoe met behulp van bijvoorbeeld Ervaringsleren, DISC, coaching en supervisie, vorm gegeven kan worden aan de gewenste verandering. Op basis van het aantal trainers die aan ons verbonden zijn, kunnen wij ook grote groepen ineens trainen (150-200 personen).

Cultuurtrajecten hebben we succesvol afgerond bij onder andere:

  • Friesland Campina
  • Baat
  • Boskalis
  • Pergamijn
  • Radar

Start typing and press Enter to search