COACHING

Het is de passie en ook de missie van Team-Focus om mensen te stimuleren en te begeleiden bij hun persoonlijke groei en ontwikkeling bieden we coaching aan. Veel bekende bedrijven in binnen- en buitenland maken al gebruik van coaching. Door middel van coaching verhogen zij de medewerkerstevredenheid, wordt de productie verbeterd en de organisatie versterkt. Wilt u net als deze bedrijven ook het daadwerkelijk potentieel van uw organisatie ontdekken? Start dan met een coachtraject bij Team-Focus.

Volgens het woordenboek is coaching het begeleiden van…

SUPERVISIE

Supervisie is een op reflectie gebaseerd leergesprek voor professionals die met mensen werken. De professional onderzoekt zijn werkervaringen onder begeleiding van een supervisor. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van zijn eigen gedachten, gevoelens, verwachtingen, normen en waarden en van de wijze waarop deze zijn handelen bepalen. Hij leert hoe hij als persoon in het betreffende beroep in een concrete werksituatie te werk wil gaan. Dit leidt tot inzicht in en verbeteren van beroepsmatig handelen.

Het doel is om de supervisant meer inzicht te laten ontwikkelen in zijn…

Start typing and press Enter to search