Hoe pak je de verantwoordelijke rol? …door het te doen!!

 In Eigenaarschap, Nieuws

In deze blog lezen jullie de aantekeningen van een medewerker die wilde dat er iets veranderde op zijn werk. Hij wist niet hoe hij dat moest aanpakken en heeft daarover advies gevraagd aan ons en wij hebben hierbij ondersteund. Na de uitleg over de piramide van Lencioni, dat de basis van een goede samenwerking begint bij werken op basis van vertrouwen, verbinding en openheid, heeft hij zelf de verantwoordelijke rol genomen om het bespreekbaar te maken op het werk.

De reacties van collega’s waren positief dat hij het op deze manier heeft aangepakt. #lencioni #teamfocus #jemoethetzelfdoen #yourchoice #samenwerkt 

Dit is het verhaal:

De situatie

Omdat ik het lastig vind om voor een groep te spreken heb ik ervoor gekozen het verhaal op te schrijven en voor te lezen. 

Een aantal weken geleden werd ik door een collega aangesproken op een fout die ik al drie keer had gemaakt. Het bleek mijn fout te zijn. Het was voor mijn gevoel niet fijn om daar door betreffende collega op aangesproken te worden.  

Ik kon op dat moment twee dingen doen, de volgende keer eraan proberen te denken of het echt specifiek uit te zoeken hoe ik deze situatie en het probleem kon oplossen. Uiteindelijk heb ik voor het tweede gekozen waarbij ik hulp van anderen heb ingezet. Het voelde voor mij fijn dat ik het probleem zelf zo opgelost heb en mijn eigen verantwoordelijkheid hierin heb genomen. Achteraf heb ik mijn collega hiervoor bedankt, zijn duidelijkheid en directheid hebben ervoor gezorgd dat ik er mee aan de slag ben gegaan. 

Wat ik hier mee wil aangeven is dat het nemen van je eigen verantwoordelijkheid er ook toe leidt dat er verantwoordelijkheid voor de organisatie genomen wordt. Dit leidde er ook uiteindelijk toe dat ik meer en meer nadacht hoe dit in ons team gaat en dat ik dit verder wil laten groeien met collega’s. Ik doe dit vanuit betrokkenheid bij het team en bij de organisatie.

De laatste tijd merk ik op dat er tussen collega’s, alsook tussen directie en collega’s, inclusief mijzelf, onderling weleens zaken niet ok lopen, dat er afspraken niet worden nagekomen en dat men dit niet bespreekt met de collega daar waar het thuis hoort, dit leidt uiteindelijk tot aannames, irritaties en onduidelijkheden. 

Benoemen

We kunnen er allemaal wat van vinden. En we denken er ook vaak van alles van, maar het benoemen is lastig. Als we willen dat we hier met zijn allen iets aan doen zullen we met zijn allen een stap moeten zetten. Als niemand daar iets aan doet zal er niets veranderen. We zijn met zijn allen zelf verantwoordelijk om hier iets mee te doen. 

Het uitspreken van wat we van elkaar vinden en wat we van situaties vinden is lastig en is iets wat niet van vandaag op morgen zomaar zal veranderen. Als we hier iets aan doen kunnen we in kleine stapjes groeien als organisatie. Daarmee staan we met zijn allen ook voor de organisatie en laten we dat ook aan de buitenkant zien. Gepassioneerde discussies voeren op de inhoud en het proces waar we met elkaar inzitten ipv achterover leunen in de vergadering en maar aanhoren, dan naar buiten gaan en er iets van vinden, en er vervolgens niets mee doen. 

Ik heb een aantal gesprekken erover gevoerd en ben tot de conclusie gekomen, wil je groeien als team en organisatie, zal je er iets aan moeten doen, de stap zetten en het samen doen. Door deze gesprekken ben ik er met een collega over gaan spreken en ook hij kende lencioni, we hebben ons daar ietwat in verdiept en samen met de directie hebben we het opgepakt om vandaag hier een start mee te maken en het kenbaar te maken….

 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

Teamcoach