Ga naar hoofdinhoud

Together Everyone Achieves More…oftewel TEAM!

Blog JP


De insteek was: 3 volle trainingsdagen die ertoe bijdragen dat het “jonge” team, geformeerd sinds mei ook daadwerkelijk als TEAM gaat werken, waarbij openheid, feedback en reflectie centraal staan. Feedback van en naar elkaar in een veilige, respectvolle omgeving met als hoger doel: kwetsbaar vertrouwen binnen het team.

Op een schitterende locatie, waar natuur als element van de praktijkdagen wordt ingezet, waarbij letterlijk de vrijheid geboden wordt om deel te nemen aan datgene wat de uiterst vaardige instructeur heeft gekoppeld, aan de aan hem uitgelegde speer- / aandachtspunten.

Samenwerking, medewerking , focus op de uitvoering van de opdracht, ieder op zijn eigen manier en samen als team op geheel eigen wijze. Ruimte voor een lach, door de humor die als rode draad de onderliggende gedachte van de opdrachten verbindt. Een uniek concept, waarbij de intermezzo’s bij de heerlijke vuurplaat al gauw middelpunt worden voor gesprekken, die uitmonden in elkaar feedback geven en het evalueren van de opdrachten.

Verbaasd over de diversiteit aan opdrachten, gemotiveerd en fanatiek bij de uitvoering ervan! Daadkrachtig en elkaar uitdagen om als team een betere prestatie neer te zetten, samenwerking wordt verhoogd en drempels naar elkaar toe absoluut verlaagd in deze informele sfeer. Het “DISC” profiel wordt uitvoerig besproken en zoals iedere “oefening of onderdeel” op sublieme wijze vertaald. In dit geval door daadwerkelijk op je eigen profiel plaats te gaan staan, zodat de visualisatie kracht bij het ingevulde profiel zet.

De positieve flow door eenieder wordt openlijk gedeeld en is meteen merkbaar gedurende de werkdagen die tussen de trainingsdagen liggen. De toepasbaarheid van de reflectie of feedback, gegeven door de deelnemende teamleden en beheerst gestuurd, dragen absoluut bij tot een zeer geslaagd traject.

Het team, onder aanvoering van mijzelf, heeft intens genoten van de vakkundigheid, professioneel vertaald in een werkelijk prachtige ambiance en een open informele sfeer, waarbij het team binnen 3 dagen een traject doorlopen heeft waar normaliter meerdere maanden, zo niet jaren voor nodig zijn.

Het enthousiasme dat is voortgevloeid uit de trainingen heeft het team gemotiveerder gemaakt, dit wordt versterkt door de mooie verhalen en schitterende anekdotes ontstaan om en nabij de vuurplaat………….

Jean-Paul en Dennis, namens productieteam Hoensbroek,

Thanx for inspiration & motivation !

Marc Bohnen

Productiemanager Refresco