Ga naar hoofdinhoud

Meer mensen langer en productief aan het werk houden

Blog JP

Welke werkgever wil dat nou niet? En om bedrijven en overheidsinstellingen te stimuleren om daarin te investeren, kan tijdelijk een subsidie worden aangevraagd voor een externe adviseur.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Bedrijfs-of organisatiescan
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
  • Gezond en veilig werken
  • Leercultuur voor werknemers
  • Aanpassen organisatie van het werk
  • Interne en externe mobiliteit
  • Flexibele werkcultuur
  • Arbeidstijdenmanagement

Thema’s waar Team-Focus u bij kan helpen!

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u wel tussen 19 oktober 2015 en 13 november 2015 een aanvraag indienen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt of uw project in aanmerking komt.

De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie € 10.000,-. Meer informatie over de subsidie vindt u bij het Agentschap SZW.