Certificaat / Urkunde Erlebnispädagoge

Erlebnispädagogische c.q. ervaringsleer gerichte methodes en programma’s zijn
heden ten dagen niet meer weg te denken binnen de pedagogische setting. Ze
worden in grote verscheidenheid gebruikt met verschillende doelgroepen en op
velerlei werkgebieden.
Om in deze variëteit een hoge kwaliteit te kunnen garanderen, zijn deze kwaliteit en
professionalisering van Erlebnispädagogik, Ervaringsleren en ervaringsgericht leren vanaf het begin essentiële taken van het Bunderverband geweest. Met als resultaat een kwaliteitsstandaard en de titel Erlebnispädagoge be®.

Met de titel Erlebnispädagoge be® geeft het Bundesverband Individual- und
Erlebnispädagogik een titel aan individuele personen. Deze titel garandeert een
vergelijkbaar kwalificatieniveau, ongeacht de verschillende opleidingen op het gebied van ervaringsgericht leren. Met de introductie van de titel en de bijbehorende erkenningsprocedure in mei 2018 zetten we een volgende stap in de richting van professionalisering van Ervaringsleren.

Om de titel te behalen moeten verschillende kwalificaties worden behaald en
bewezen worden. Naast een pedagogische opleiding en opleidingen op het gebied Ervaringsleren, omvat dit ook
uitgebreide ervaring van Ervaringsleren in de pedagogische praktijk, permanente educatie en bijscholing alsook een reflectie op het eigen werk.

Start typing and press Enter to search