opstellingen

Bedrijfs- of organisatieopstellingen zijn een intense en snelle manier om dynamieken in een bedrijf of organisatie inzichtelijk te maken. Het is een systemische manier van kijken. Een organisatie is een systeem met daarin soms complexe patronen. Om een echte beweging te krijgen, is het van belang de patronen te zien en daarop te interveniëren. Opstellingen geven inzicht, kunnen diepere lagen in de dynamiek van een organisatie doorgronden en een beweging op gang brengen.

Systemische principes

Uit ervaring is gebleken dat bedrijven het best gedijen bij een aantal principes. Deze systemische principes bestaan uit een ordening in plekken die mensen binnen een organisatie innemen, een balans van geven en nemen die tot een gezond en steeds groeiende uitwisseling leidt en als laatste een plek, en daarmee erkenning, voor ieder persoon, concept of ander element dat bijdraagt of bijgedragen heeft aan de organisatie in haar bestaan.

Het doel van deze onderzoeksmethode is het verkrijgen van inzicht in onder andere;

  • problemen in de samenwerking,
  • vraagstukken omtrent leiderschap,
  • groot verloop van medewerkers,
  • verhoudingen tussen afdelingen,
  • verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies,
  • mogelijk onbenut potentieel in het systeem.

Organisatie opstellingen leggen de onzichtbare verstoring bloot en geeft een beeld van mogelijke oplossingen. De betrokkenen krijgen zelf zicht op de dynamiek, ervaren dit en kunnen daardoor verantwoordelijkheid nemen voor stappen in het verandertraject.

De opstelling wordt begeleid door een gecertificeerde opsteller.

opstellingen

Start typing and press Enter to search