SKJ opleiding Ervaringsleren

Deze opleiding is bedoeld voor sociotherapeuten, social workers, groepsleiders, leraren en andere professionals die met kinderen, jongeren en hun gezinnen in een groepsdynamische setting werken (zowel individueel en gezinsverband). De opleiding zorgt voor een nieuwe bewustwording in eigen handelen als groepsleider en geeft een nieuwe impuls in het lezen en begeleiden van groepen kinderen en jongeren vanuit het proces.

In de opleiding maak je kennis met een andere benaderingswijze ten opzichte van de kinderen en jongeren. Niet overnemen, maar juist hun eigen kracht laten zien. Niet vanuit het beheersmatige begeleiden, maar het proces leidend laten zijn. Ondersteunen daar waar het moet, maar verder de kinderen en jongeren centraal laten staan en uit iedere situatie leermomenten creëren.

Van beheersen naar begeleiden

Stel je voor dat je het proces van de jeugdige, het gezin of de groep kunt lezen. Dat je zelf korte interventies kunt doen, waarna de jeugdige zelf aan de slag gaat om problemen op te lossen. Dat je activiteiten kunt inzetten om worstelingen van de jeugdige, het gezin of de groep duidelijk te maken en dat ze zelf kunnen experimenteren met ander gedrag in een veilige omgeving. Stel je voor dat je niet meer bang bent voor het proces, maar dat je ermee kunt werken, omdat je snapt wat er gebeurt en weet waar jij en de jeugdige naar toe willen.

Doel van de opleiding

Deze opleiding heeft tot doel om jeugd- en gezinsprofessionals een agogische methodiek eigen te laten maken, die zowel op individueel als op groepsniveau groei en ontwikkeling voor de cliënt en zijn of haar systeem oplevert. Deze opleiding heeft verder ten doel om jeugd- en gezinsprofessionals bewust te maken van het feit dat echte verandering bij de doelgroep begint met de verandering van eigen houding en gedrag.

Kortom ervaar en leer hoe je jouw doelgroep op een andere manier kunt begeleiden. Van beheersen naar begeleiden.

Registerpunten:
117.00 – Scholing

Team-Focus biedt een gespecialiseerde leergang om de jeugd- en gezinsprofessionals hierin te bekwamen. De leergang bestaat uit 4 modules:

1. Basismodule
2. Verdiepingsmodule
3. Praktijkmodule
4. Integratie

Competenties

Opzet

• Ondersteunen bij regievoering. Ondersteuning van de jeugdige en zijn gezin bij het voeren van de regie. Hoe laat of leg je de regie bij de jeugdige en het gezin? En hoe leer je de jeugdige en het gezin, via ervaringsleren, om zelf meer eigen regie te nemen.
• Samenwerken met de jeugdige en zijn gezin. Bouwen en onderhouden van een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Een relatie waarin je kunt samenwerken vanuit de gedachte dat een professional een tijdelijke rol heeft.
• Versterken van het netwerk. Actief met de jeugdige en zijn gezin op zoek
gaan naar het netwerk.
• Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn gezin/netwerk. Samewerking met collega professionals en collega organisaties.
• Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin in die zin dat de professional leert om de jeugdige en zijn gezin zodanig te begeleiden en door groeimogelijkheden te faciliteren, dat de cliënt zelf steeds meer eigen regie gaat nemen. Competentie is ook weten wanneer niet over te gaan nemen van cliënt en

Alle vier de modules vinden plaats op onze trainingslocatie Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. De opleiding duurt in totaal 10 dagen. Module 1, 2 en 3 bestaan uit drie dagen, waarbij de eerste module de eerste twee dagen van 9.00 tot 21.00 uur duren en de laatste dag van deze module van 9.00 tot 17.00 uur. De overige modules duren alle dagen van 9.00 tot 17.00 uur. Module 4 is één dag van 9.00 tot 17.00 uur. Het is geheel verzorgd, inclusief koffie, thee, water, fruit, lunch en op dag 1 en 2 ook diner.

Tijdens de opleiding worden actieve werkvormen afgewisseld met theorie, thuiswerkopdrachten en zelfreflectie-opdrachten.

Module 1: de basis

Binnen de basismodule staat de jeugd- en gezinsprofessionals zelf als persoon centraal. Om de methodieken van het ervaringsleren goed toe te passen is het nodig om je bewust te worden van je eigen handelen. Eerst jezelf door en door leren kennen, om van daaruit verder te kunnen kijken naar de ander. Wat is jouw attitude? Welke rol neem jij als het gaat om je eigen handelen? Denk jij in mogelijkheden of in problemen? Wat zijn jouw overtuigingen? Ken jij je eigen kwaliteiten en beperkingen? Zelf ervaren, zelf deelnemer zijn. Dit doet de jeugd- en gezinsprofessionals samen met de andere deelnemers binnen de groep. Om de persoonlijke ontwikkeling nog meer diepgang te geven, werken we ook met een buddy systeem. Twee deelnemers die aan elkaar gekoppeld worden en die tussentijds kunnen overleggen en reflecteren. De basismodule beslaat de eerste 3 dagen van de volledige leergang.

Module 2: de verdieping

Daarna volgt de verdiepingsmodule op dag 4 tot en met 6. Binnen deze module is de jeugd- en gezinsprofessionals nog steeds onderdeel van dezelfde groep en vindt er verdere verdieping plaats in de eigen ontwikkeling individueel en als onderdeel van een groep. Er wordt nog meer ervaringen opgedaan in de opdrachten die worden aangereikt en tegelijkertijd vindt er verdere verdieping plaats in het werken aan de eigen gestelde persoonlijke doelen. Parallel daaraan werken we gericht aan de toepassingen van het ervaringsleren als professional. De theorie en het gedachtegoed achter de methodiek ervaringsleren worden besproken aan de hand van opdrachten. Waarom doen wij de dingen zoals we ze doen? Wat zijn de verschillende facetten van groepsdynamica? Wat is observeren, luisteren en doorvragen? Hoe ontstaat bewustwording bij de ander van zijn attitude? Gekoppeld aan activiteiten worden tools en modellen aangereikt die ondersteunend zijn bij het faciliteren van een proces van beheersen naar begeleiden. In deze module wordt de jeugd- en gezinsprofessionals uitgenodigd en uitgedaagd om tegelijkertijd enerzijds als deelnemer te ervaren en anderzijds om vanuit de professionele rol te kijken naar processen en interventies. Verder wordt er ook naar toegewerkt dat de jeugd- en gezinsprofessionals de laatste drie dagen van de opleiding zelf aan de slag kan.

Module 3: de praktijk

De 3 dagen van de praktijkmodule staan in het teken van zelf doen. Iedere deelnemer komt aan de beurt om het geleerde actief toe te passen. Ervaren hoe het is om voor de groep te staan, om de werkvormen toe te passen, te zien welke interventie er nodig is in een bepaalde situatie, om te observeren luisteren en door te vragen. Dat alles is gericht op de situatie die er op dat moment daadwerkelijk is.

Module 4: integratie

Tijdens de eendaagse integratie worden de door de deelnemers gemaakte filmpjes bekeken die in de praktijk zijn gemaakt. Daarop volgt de feedback.

Module Cyclus 1 2021 Cyclus 3 2021
(1) Basis 14-15-16 januari 2021 3-4-5 juni
(2) Verdieping 11-12-13 maart 2021 1-2-3 juli
(3) Praktijk 30 april (2 overige data in overleg) 9-10-11 september
(4) Integratie in overleg met groep 26 november

De kosten van de opleiding zijn €2950,= (excl. BTW)

Quotes van deelnemers

“Leren van en met elkaar in een groep door te doen, dat is ervaringsleren. Ervaringsleren laat je ondervinden wat belemmerende overtuigingen met je doen. Vaak zijn het deze overtuigingen die ervoor zorgen dat je in je comfortzone blijft en daardoor niet de keuzes maakt die je graag zou willen maken.”

“Het ervaringsleren liet mij aan den lijve voelen wat een belemmerende overtuiging met me doet. Hoe mijn hersenen mij influisteren dat ik iets niet zou kunnen, terwijl ik het prima blijk te kunnen. Ik kreeg de gedachte: “Hoe vaak in mijn leven heb ik dingen misgelopen, omdat ik dacht ze niet te kunnen?”

“Het waren lange, intensieve dagen. Deze dagen zijn door de begeleiders vanaf een afstand (be)geleid, waardoor jezelf als persoon heel veel te weten kwam hoe jezelf in een groep staat en hoe een groep op bepaalde vragen/opdrachten reageert. Ook zeer kenmerkend was dat de begeleiders niet het resultaat, maar het proces om tot een beslissing/actie te komen naderhand bespraken en samen met de gehele groep evalueerden. Eenieder kon voor zichzelf conclusies trekken over zijn rol, gedragingen, beslissingen en acties.”

“Wat mij is bijgebleven van de eerste drie dagen van de cursus, is dat ervaringsleren een hele mooie manier is om bewust te worden van mijn eigen gedrag en mijn eigen doen en laten en wat ik dan doe in een groep.”

Start typing and press Enter to search