Na jarenlange ervaring in het begeleiden van teams, groepen en organisaties, is het tijd om onze kennis te delen. Volgens de methodes die wij zelf hanteren in onze trajecten, nemen we je mee in jouw ontwikkeling als teamcoach. Het is een praktische opleiding opgebouwd uit verschillende modules. We besteden veel aandacht aan jouw kennis en vaardigheden als teamcoach, jouw houding als coach en jouw ontwikkeling. De ervaringen uit je dagelijks leven in werk en privé en de ervaringen tijdens deze opleiding zelf, zijn het leermateriaal.

Samen met en van elkaar leren door te dóen. Volgens dat principe gaan we een dynamisch leertraject aan. Tijdens diverse opdrachten binnen en buiten, zullen ervaringen, observaties en vragen van de begeleiders je meer vertellen over jezelf, het gedrag van mensen in een groep, individueel gedrag, hoe je groepsprocessen kunt lezen en sturen en wat je eigen rol in het proces is en de invloed daarvan op de groep.

Doel van de opleiding Teamcoach

Het doel van deze opleiding is de deelnemers opleiden tot een volwaardig teamcoach. Iemand die mensen ondersteunt en uitdaagt om via ervaringen, oefeningen en activiteiten zelf uit te vinden wat er voor hun persoonlijk en voor de groep werkt. Een teamcoach die mensen en teams uitdaagt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Om zo te komen tot duurzame oplossingen voor individuele deelnemers, teams en organisaties.

Wat levert het op aan persoonlijke ontwikkeling?

  • Spiegeling van eigen houding en gedrag door de groep
  • Bewustwording met betrekking tot het effect van de eigen houding en gedrag op het gedrag van de klant
  • Inzicht in de eigen valkuilen, kwaliteiten, waarden en normen
 • Ervaren dat je met een vraag verder komt dan met het geven van een antwoord

Wat levert het op aan professionele ontwikkeling?

  • Gecertificeerd Everything DiSC trainer, waardoor je in staat bent om zelf DiSC profielen te gebruiken en in te passen in je eigen interventies
  • Volmacht om het officiële team development programma van Lencioni, The Five Behaviors of a Cohesive Team te mogen gebruiken bij teams
  • Een bewezen methode om op een verantwoorde manier interventies te doen in groepen en teams
  • Een andere methode om teams en individuen in beweging te zetten, waardoor het oplossend vermogen van het team wordt aangesproken
  • De kracht van de groep achterhalen en daarmee werken
  • Kennis van de groepsdynamica en deze kunnen hanteren en toepassen in teams
  • Tools om meer uit bestaande kennis en vaardigheden bij de deelnemers te halen
  • Kunnen toepassen van oplossingsgerichte interventies in teams
 • Tientallen werkvormen die direct toepasbaar zijn als teamcoach

Opzet

De opleiding bestaat uit vijf modules, die allemaal plaatsvinden op onze trainingslocatie Buitenplaats Vaeshartelt in Maastricht. De opleiding duurt in totaal dertien dagen. De dagen starten iedere keer om 9 uur en eindigen rond 16.30 uur. Het geheel is verzorgd, inclusief koffie, thee, water, fruit en lunch. De eerste drie dagen vinden buiten plaats, alle andere dagen zijn afwisselend binnen en buiten.

Tijdens de opleiding worden actieve werkvormen en reflectie afgewisseld met theorie, thuiswerkopdrachten en zelfreflectie-opdrachten.

Module 1: de basis (drie dagen)

De eerste drie dagen staan in het teken van teamvorming: zelf ervaren, zelf deelnemer zijn, samen met de andere deelnemers van groep naar team gaan. De module vormt het fundament onder de rest van de opleiding.  Zaken als groepsdynamiek, teamfases en persoonlijke ontwikkeling komen als vanzelf aan bod.

Module 2: DiSC (twee dagen)

In deze module gaan we aan de slag met DiSC. De basis van persoonlijk- en professioneel succes ligt voor een groot deel in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewust zijn van de impact van jouw acties en gedrag op anderen. DISC helpt teamcoaches om inzichtelijk te krijgen hoe het team in elkaar zit voor wat betreft gedragsvoorkeuren, behoeften en prioriteiten. DiSC is daarnaast ook een heel mooie tool om mensen in een team in gesprek te krijgen met elkaar.

Module 3: Theorie (twee dagen)

Deze module staat in het teken van de theorie achter de groepsdynamica, teamfases, het ontwikkelen van mensen en teams en creëren van eigenaarschap. Veel verschillende modellen die je kunt gebruiken als team-coach passeren de revue en worden inzichtelijk gemaakt door veel praktische oefeningen.

Module 4: Lencioni (drie dagen)

We gaan het plaatje helemaal compleet maken aan de hand van de piramide van Lencioni. In deze module wordt het officiële model van Patrick Lencioni geïntroduceerd, The Five Behaviors of a Cohesive team. In dit model komen thema’s zoals vertrouwen, openheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat aan bod. We doorlopen de verschillende fases waarin een team zich kan bevinden, hoe je deze fases kunt herkennen, wat je in deze fases als teamcoach kunt betekenen. Uiteraard gaan we vooral weer

Module 5: De praktijk (drie dagen)

Deze laatste 3 dagen van de opleiding gaat iedere deelnemer zelf een teamsessie voorbereiden. Geheel naar eigen inzicht. De andere deelnemers vormen samen het team dat door jou gecoacht wordt.

Tussentijds krijgen de deelnemers huiswerk en opdrachten. We werken niet met verplichte literatuur, maar we geven wel suggesties over hetgeen aansluit bij de thema’s.

Resultaat: Certificering
Aan het eind van de opleiding ontvang je een certificaat van team|focus als:

 • Je gedurende het hele programma aanwezig bent geweest;
 • Jouw reflectieverslagen en presentatie door de opleiders als voldoende zijn beoordeeld.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor coaches, trainers, leidinggevenden, organisatieadviseurs en projectmanagers die met groepen werken. Je beschikt over voldoende tijd en ruimte om deze opleiding te volgen. Je staat open voor coaching door anderen om zo te groeien in jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling als teamcoach. Je bent intrinsiek gemotiveerd om deze opleiding tot een goed einde te brengen. Je beschikt over een omgeving waarin je tussentijds aan de slag kunt gaan met een team of groep mensen.

Opleiding teamcoach

2021/1 2021/2 
Module 1: 13-14-15 januari 2021 Module 1: 19-20-21 mei 2021
Module 2: 9-10 februari 2021 Module 2: 8-9 juni 2021
Module 3: 2-3 maart 2021 Module 3: 6-7 juli 2021
Module 4:  30 maart en 27 april, 25 mei 2021 Module 4: 8 en 22 september en 13 oktober 2021
Module 5: 23-24-25 juni 2021 Module 5: 9-10-11 november 2021

DE KOSTEN VAN DE OPLEIDING ZIJN €4.500,– (EXCL. BTW)

Start typing and press Enter to search